Do góry
Do wydruku oświadczenie COVID

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Kina Albatros w Bytowie w trakcie epidemii COVID-19

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla uczestników oraz dezynfekcja pomieszczeń

 1. Widzowie przed wejściem do budynku są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Ich brak powoduje zakaz sprzedaży biletu.
 2. Po wejściu należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk jest dostępny dla widzów przy wejściu na hol kina.
 3. Ustala się limit widzów korzystający z obiektu ( 30 % miejsc na sali kinowej).
 4. Bilety zalec się zakupić poprzez system biletowy online https://albatros.bilety24.pl/, kasa kina czynna jest na 30 minut przez projekcją filmową. Płatność zaleca się regulować forma bezgotówkową.
 5. Po zakupie biletu należy udać się bezpośrednio na salę kinową.
 6. Wejście dla widzów zostaje otwarte na 30 minut przed seansem filmowym
 7. Pomiędzy seansami następuję przerwa co najmniej 30 minut na dezynfekcję i wietrzenie Sali.
 8. Sprzątanie toalet, dezynfekcja następuje ze zwiększoną częstotliwością ( minimum raz na godzinę).Każdorazowe odkażanie jest odnotowane w karcie czystości toalet
 9. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła.
 10. Przy wyjściu Kina mieszczą się dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony indywidualnej dla widzów i dla pracowników.

 

Zasady przebywania na terenie Kina Albatros

 1. Nie ma możliwości przebywania osób trzecich poza widzami i pracownikami w czasie seansu.
 2. Widzowie bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników BCK. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkuje ryzykiem zdrowia i życia może doprowadzić do wyproszenia widza z Kina.
 3. Zakupionego miejsca nie wolno zmieniać. Układ sali pozwala na udostępnienie miejsc naprzemiennie ( pola szachownicy).

Powyższy obowiązek zakupu biletów w schemacie tzw. szachownicy nie dotyczy:

 1. widza, który uczestniczy pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 3. osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym
 4. Został powołany koordynator ds. zdrowotnych związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur (managera Kina Albatros)
 5. Pracownicy kina, obsługujących naszych widzów:
 6. Zapoznali się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz z wytycznymi Ministerstwa i Dziedzictwa Narodowego w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich zadaniom
 7. Zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zakażeniem koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona do Kina. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do koordynatora spraw zdrowotnych orz Dyrektora Bytowskiego Centrum Kultury, co umożliwia obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie lity pracowników oraz uczestników seansu ( jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Kina, w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowani się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnego na stornie

https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Powiększ