Do góry

Podsumowanie XX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej

Podsumowanie XX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej

Podsumowanie
konkursu wokalno-tanecznego XX
Przeglądu
Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży


18
maja 2012 r. w Bytowie
odbył
się konkurs wokalno-taneczny

XX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży
.
W bieżącym roku n
a
konkurs wpłynęło łącznie 14 zgłoszeń z 8 miejscowości powiatu
bytowskiego (Bytów, Lipnica, Rokity, Borzytuchom, Ugoszcz,
Niezabyszewo, Czarna Dąbrówka, Parchowo), w tym w poszczególnych
kategoriach wiekowych odpowiednio:
 1. przedszkola – 4
  zgłoszenia 2. szkoły podstawowe –
  6 zgłoszeń 3. gimnazja – 4
  zgłoszenia.


Do
udziału w przeglądzie zgłosiły się następujące zespoły:


kategoria:
przedszkola
 1. Zespół „Skórce”
  z Przedszkola Nr 1 w Bytowie 2. Zespół „Krôsniãta”
  z Przedszkola Nr 2 w Bytowie 3. Zespół „Niezabôtczi”
  z Przedszkola Nr 4 w Bytowie 4. Zespół „Małe
  Gochy” z Zespołu Szkół w Lipnicy


kategoria:
szkoły
podstawowe
 1. Zespół „Małe
  Gochy” z Zespołu Szkół w Lipnicy 2. Zespół „RoczitkÓwĂ©
  JagÓdë” z Zespołu Szkół w Rokitach 3. Zespół „Fidżel”
  z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu 4. Zespół
  „MôłĂ© ÙpartĂ©lce” ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczy 5. Zespół
  Pieśni i Tańca „Kacper i LĂ©nka” ze Szkoły Podstawowej
  im. Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie 6. Zespół „KaszëbsczĂ©
  Nótczi” z Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce


kategoria:
gimnazja
 1. Zespół
  „Bómczi” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie 2. Zespół „Fidżel”
  z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu 3. Zespół „ÙpartĂ©lce”
  z Zespołu Szkół w Ugoszczy 4. Kaszubski Zespół Pieśni
  i Tańca „Modraki” z Zespołu Szkół w Parchowie


Łącznie
w przeglądzie wystartowało 302 uczestników.
Komisja
konkursowa w składzie:
 1. Tomasz Fopke –
  przewodniczący 2. Marian Gospodarek 3. Aldona Gostomska 4. Lucyna Radziminska 5. Brygida Rudnik


dokonała
oceny wszystkich uczestników XX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej
Dzieci i Młodzieży uwzględniając następujące kryteria: • wyraz
  artystyczny


 • choreografia


 • poprawność
  języka kaszubskiego


 • śpiew


 • estetyka
  strojów itp.


Komisja
konkursowa po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych zespołów postanowiła
przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w XX Przeglądzie
Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w poszczególnych
kategoriach:

kategoria:
przedszkola


zgodnie
z regulaminem w tej kategorii komisja nie przyznała miejsc, tylko
nagrody/ /wyróżnienia za krzewienie kultury kaszubskiej poprzez
tradycyjne tańce i śpiew oraz rozwijanie talentów artystycznych wśród
najmłodszych dla następujących zespołów: 1. Zespół
  „Krôsniãta”
  z Przedszkola Nr 2 w Bytowie 2. Zespół
  „Niezabôtczi”
  z Przedszkola Nr 4 w Bytowie 3. Zespół
  „Skórcë”
  z Przedszkola Nr 1 w Bytowie 4. Zespół
  „Małe
  Gochy”

  z Zespołu Szkół w Lipnicy


kategoria:
szkoły
podstawowe


I
miejsce

– Zespół Pieśni i Tańca
„Kacper
i LĂ©nka”

ze Szkoły Podstawowejw Niezabyszewie


II
miejsce

– Zespół
„KaszëbsczĂ©
Nótczi”
z
Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce


III
miejsce

– Zespół
„RoczitkÓwĂ©
jagÓdë”

ze Szkoły Podstawowej w Rokitach

kategoria:
gimnazja


/w
tej kategorii nie przyznano I ani III miejsca/


II
miejsce

– Zespół
„Fidżel”
z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu


Wyróżnienie
– Zespół
„Bómczi”
z
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie
Laureaci
przeglądu otrzymali nagrody pieniężne i zaprezentują się podczas
Kaszubskiej
Soboty

na dziedzińcu bytowskiego zamku dn. 
14
lipca br.


Patronat
nad XX Przeglądem Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży objęli:

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Łukasz Grzędzicki,
Starosta Bytowski – Jacek Ĺ»muda-Trzebiatowski, Burmistrz Bytowa
– Ryszard Sylka.


XX
Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży jest
współfinansowany ze środków Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego.

Powiększ