Do góry

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu

Konkurs wiedzy o
zakonie krzyżackim w Prusach


Na
bytowskim zamku
24 października 2012 r.
odbył się konkurs wiedzy o zakonie krzyżackim w Prusach – etap
gminny, w 2 kategoriach:
gimnazja i szkoły pondgimnazjalne. W konkursie wzięło udział 16
uczniów, którzy reprezentowali 4 placówki z Bytowa: Gimnazjum Nr 1,
Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych oraz Zespół
Szkół Ogólnokształcących.


Komisja konkursowa w składzie:
Janusz Kopydłowski /Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie/
, Tadeusz
Książk /Stowarzyszenie OPwórstwa
Historycznego Bracia Herbu Gryf/
i Marian
Gospodarek /Bytowskie Centrum Kultury w
Bytowie/
po sprawdzeniu pisemnych testów, na
podstawie uzyskanych punktów przez poszczególnych uczniów, przyznała
następujące miejsca:kategoria: gimnazja
I miejsce
Nina Linde /Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/II miejsce
Magdalena Kropidłowska
/Gimnazjum Nr 2 w Bytowie/III miejsce
Karolina Boberek
/Gimnazjum Nr 2 w Bytowie/kategoria: szkoły
ponadgimnazjalne
I miejsce
Przemysław Gawin
/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie/II miejsce
Monika Węsierska
/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie/III miejsce
Krystian Błank
/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie/


Do
drugiego etapu (centralnego), który odbędzie się
16
listopada 2012 roku,
w Muzeum Zamkowym w
Malborku (Centrum Konferencyjne Karwan przy ul. Starościńskiej 1), w
godz. 11.00 – 15.00., komisja konkursowa wytypowała laureatów
pierwszych miejsc obu kategorii etapu gminnego w Bytowie, tj.  • kategoria:
    gimnazja –
    Nina Linde


  • kategoria: szkoły
    ponadgimnazjalne –
    Przemysław Gawin.

Powiększ