Do góry

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu
Podsumowanie konkursu

10 maja 2017 r.
na bytowskim zamku odbył się konkurs wiedzy o zamkach gotyckich –
etap gminny, w
2 kategoriach:

szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie wzięło udział 20 uczniów,
którzy reprezentowali 4 placówki: Szkołę Podstawową w Gostkowie i
Pomysku Wielkim oraz Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Bytowie.
Komisja konkursowa w
składzie:
 1. Marian Gospodarek
  Przewodniczący
  komisji
  ,
  Bytowskie Centrum
  Kulturyw Bytowie,
 1. Katarzyna Juchniewicz – Muzeum
  Zachodniokaszubskie w Bytowie,


 2. Aleksander Kikcio – Grupa
  odtwórstwa historycznego „Zastęp
  Krzyżogryfa”


po sprawdzeniu
pisemnych testów wyboru, na podstawie uzyskanych punktów przez
poszczególne osoby, postanowiła przyznać następujące miejsca i
wyróżnienia:

w kategorii:
szkół podstawowych

I miejsce
Jakub Kaczmarzyk
/Szkoła
Podstawowa w Gostkowie/.Wyróżnienie
Klaudia Słowik
/Szkoła
Podstawowa w Gostkowie/


Wyróżnienie
Tomasz Sawicki
/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/
w kategorii:
gimnazja

I miejsce
Alicja Świerczyńska
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/
Wyróżnienie
Julia Czuba
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/


Wyróżnienie
Szymon Łojek
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/
Do etapu drugiego
(centralnego), który odbędzie się 8
czerwca 2017 roku
w
Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim, komisja konkursowa
wytypowała laureatów I miejsc etapu gminnego w Bytowie w
poszczególnych kategoriach tj.:


 • w kategorii:
  szkół podstawowych – Jakub
  Kaczmarzyk
  /Szkoła
  Podstawowa w Gostkowie /


 • w kategorii:
  gimnazja – Alicja
  Świerczyńska
  /Gimnazjum
  Nr 2 w Bytowie/


Nagrody rzeczowe dla
laureatów konkursu wiedzy ufundowało Bytowskie Centrum Kultury
w Bytowie, Powiat Bytowski i Gmina Bytów.

Powiększ