Do góry

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu
plastycznego XXI
Przeglądu
Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży


19 kwietnia
br. w
Muzeum
Zachodniokaszubskim w Bytowie
uroczyście
otwarto wystawę prac laureatów XXI
Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży
.
W bieżącym roku na przegląd wpłynęło przeszło 400
prac
z 13 placówek z terenu powiatu bytowskiego (tj.z Brzeźna
Szlacheckiego, Ugoszczy, Borowego Młyna, Kołczygłów, Studzienic,
Nakli, Bytowa, Czarnej Dąbrówki, Pomyska Wielkiego, Lipnicy i
Gostkowa). Komisja konkursowa przyznała łącznie prawie
100
nagród
w
czterech grupach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, klasy IV – VI
i gimnazja; w następujących kategoriach: malarstwo na szkle,
garncarstwo, haft, rzeźba i płaskorzeźba, tradycyjna zabawka,
plecionkarstwo. Otwarcie wystawy XXI Przeglądu Twórczości Kaszubskiej
Dzieci i Młodzieży było doskonałą okazją do wręczenia nagród dla
autorów najlepszych prac. Podziękowania otrzymali także nauczyciele
przygotowujący uczniów do konkursu.Lista
laureatówOtwarciu wystawy
prac laureatów XXI
Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży towarzyszyło
otwarcie

wystawy poświęconej
postaci i dziełu ks. Janusza St. Pasierba pt. "Pasierbowa
Europa Ducha"

przygotowanej przez Fundację im. ks. Janusza St. Pasierba.


Patronat
nad XXI Przeglądem Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży objęli:

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Łukasz Grzędzicki,
Starosta Bytowski – Jacek Żmuda-Trzebiatowski, Burmistrz Bytowa
– Ryszard Sylka oraz profesor
Józef Borzyszkowski –
Prezes
Instytutu Kaszubskiego..


XX Przegląd
Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży jest współfinansowany ze
środków Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego. Nagrody i dyplomy dla
laureatów konkursu plastycznego ufundowali także: Instytut Kaszubski
w Gdańsku, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Senator RP
Roman Zaborowski, Bytowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oraz Kurier Bytowski.Powiększ