Do góry

Paulina Martini, sopran – Aleksandra Mozgiel, fortepian

Paulina Martini, sopran – Aleksandra Mozgiel, fortepian

1.12 w sali portretowej bytowskiego zamku o godz. 18.00 rozpocznie się kolejny koncert z cyklu „MUZYKA NA ZAMKU”, w którym wystąpią :

Paulina Martini, sopran
Urodzona w Gdyni śpiewaczka i pianistka. W wieku pięciu lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Andrzeja Artykiewicza. Laureatka wielu konkursów i festiwali pianistycznych. W latach 1999-2005 studiowała na wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, który ukończyła w klasie śpiewu solowego Andrzeja Nanowskiego. Jako studentka zadebiutowała na scenie teatralnej w spektaklach operowych organizowanych przez Akademię Muzyczną w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Cappellę Gedanensis. Reprezentując wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Gdańsku występowała zarówno na koncertach kameralnych z akompaniamentem fortepianu jak i z towarzyszeniem orkiestry w salach koncertowych w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Włocławku, w Zakopanem na zaproszenie Burmistrza Miasta Zakopane a także na Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Zakopanem w 2004r. u boku prof. Bogusława Grabowskiego. W trakcie studiów brała udział w licznych Master Class prowadzonych przez wybitnych śpiewaków światowego formatu. Jeszcze przed ukończeniem studiów przy rekomendacji Kazimierza Korda, ówczesnego dyrektora Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, jako jedyna sopranistka z Polski została zaproszona przez dyrektor Larisse Gergieve na staż naukowy do prestiżowej Akademii Młodych Śpiewaków w Teatrze Maryjskim w St Petersburgu, gdzie była solistką tejże Akademii w sezonach 2005/2006 i 2006/2007. Współpracowała z wybitnymi pianistami. W 2006 roku wraz z pianistą Teatru Maryjskiego – Anatolym Kuznetsovem, odbyła tournee po Polsce. W 2007 roku talent i uroda Pauliny Martini zostały docenione przez wybitnych fachowców z Włoch, co zaowocowało nawiązaniem współpracy oraz rozpoczęciem intensywnych studiów z maestro Raimundo Mettre, wybitnym śpiewakiem operowym, kształcącym śpiewaków z całego świata na poziomie mistrzowskim. W 2006 r. otrzymała stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest również laureatką IV edycji prestiżowego stypendium Młoda Polska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007). Dwukrotnie otrzymała także stypendium kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska (2006, 2007).

oraz

Aleksandra Mozgiel – fortepian
rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej stopnia Podstawowego i Licealnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie mgr Mirosławy Pruskiej. Naukę w Liceum Muzycznym ukończyła w 1998 roku otrzymując od Kuratora Oświaty tytuł Najlepszego Maturzysty oraz dyplom z wyróżnieniem. W 2004 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń, gdzie obecnie jest asystentką (katedry fortepianu o muzyki kameralnej). Studiowała także w paryskim Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse pracując pod kierunkiem prof. Michela Béroffa i prof. Erica Le Sage. Jest studentką IV roku w Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze w klasie prof. Gerrita Zitterbarta. Pianistka brała też udział w mistrzowskich kursach interpretacji, pracując pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Otrzymała wiele nagród i stypendiów. Wraz z Kwartetem Fortepianowym „Dalí” dwukrotnie (2000 r., 2001 r.) była nominowana przez Kolegium Rektorskie Akademii Muzycznej w Gdańsku do Nagrody Czerwonej Róży w konkursie na najlepsze koło naukowe Trójmiasta. W 2002 roku w tymże konkursie przyznano im II Nagrodę. Otrzymała także prestiżową Nagrodę dla Młodych Twórców przyznawaną corocznie przez Prezydenta Miasta Gdańska najbardziej obiecującym artystom gdańskim (2003 r.) Aleksandra Mozgiel jest laureatką 30 nagród na 25 krajowych i międzynarodowych konkursach solowych i kameralnych.. W latach 1999 i 2000 uczestniczyła w Koncercie Roku, przeglądzie najwybitniejszych studentów akademii muzycznych kraju.
Jest jedną z najbardziej wszechstronnych pianistek swojego pokolenia. Koncertuje solo, kameralnie, jako akompaniatorka, a od 2004 r. stale współpracuje z Polską Filharmonią Bałtycką im. F. Chopina jako muzyk orkiestrowy. Aleksandra Mozgiel uczestniczy w jubileuszowym projekcie artystycznym „Chopin Przyjechał” popularyzującym muzykę Fryderyka Chopina w gminach i mniejszych miastach w Polsce. Projekt uświetnia 200. rocznicę urodzin kompozytora i obejmuje wykonanie 200 koncertów.Prowadzi również działalność pedagogiczną .Jej studenci oraz uczniowie są laureatami nagród i wyróżnień w międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych oraz kameralnych.

Powiększ