Do góry

Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych

Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz uczestnicy projektu „Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych” serdecznie zapraszają partnerów, lokalne władze oraz media z obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi do udziału w spotkaniu podsumowującym działania projektowe, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2011 r. w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni, gm. Dębnica Kaszubska o godz. 12.00.

W programie przewidziano przywitanie gości przez Prezes Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, prezentację podsumowującą projekt, wymianę doświadczeń oraz drobny poczęstunek.

Projekt „Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.05.00-22-111/10-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiększ