Do góry

Mossakowski, Skłodowski,

Mossakowski, Skłodowski,


Wykonawcami
pierwszego koncertu – dwóch półrecitali fortepianowych – z cyklu
MUZYKA NA ZAMKU, który odbędzie się dn. 2.10.2018 (wtorek) o g.
18:00 w sali portretowej Muzeum Zachodniokaszubskiego, będą:Michał
Mossakowski – fortepian

Bartosz
Skłodowski – fortepian

BARTOSZ
SKŁODOWSKI naukę gry na fortepianie
rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im.
Janiny Garści w Jeleniej Górze w klasie fortepianu mgr Ewy
Wieczorek. W roku 2006 kształcił się w klasie fortepianu mgr Iriny
Oleszkiewicz w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Stanisława
Moniuszki w Jeleniej Górze. Obie szkoły ukończył z wyróżnieniem. W
2012 roku pomyślnie zdał egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej im.
Stanisława Moniuszki, którą ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem
prof. Waldemara Wojtala. Obecnie jest studentem studiów
doktoranckich na macierzystej uczelni.

Bartosz
Skłodowski jest pianistą, który prowadzi ożywioną działalność
koncertową. Pomimo młodego wieku wystąpił już z wieloma recitalami i
koncertami odwiedzając m.in.: Czechy, Niemcy, Włochy, Belgię,
Słowenię. Do jego największych osiągnięć koncertowych należą:
koncerty w Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Dolnośląskiej,
Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.
Swoje
umiejętności doskonalił również na licznych kursach i lekcjach
otwartych prowadzonych przez takich pedagogów jak: Andrzej Jasiński,
Zbigniew Raubo, Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski, Joanna Domańska,
Piotr Paleczny, Bernd Goetzke, Anna Malikova, Philippe Giusiano.

Za
swoje osiągnięcia artystyczne wielokrotnie otrzymywał stypendia
Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.MICHAŁ
MOSSAKOWSKI

Pianista
urodzony w 1992 roku w rodzinie o muzycznych tradycjach. W roku 2016
ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w klasie prof. Włodzimierza Wiesztordta. Obecnie jest
studentem studiów doktoranckich, a także pedagogiem Katedry
Fortepianu w macierzystej uczelni.

Jest
laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów
pianistycznych.Koncertował z wieloma orkiestrami wykonując koncerty W.A.
Mozarta, F. Chopina, J. Brahmsa i S. Rachmaninowa. Współpracował z
takimi dyrygentami jak: Kai Bumann, Zygmunt Rychert, Massimiliano
Caldi, Alexander Humala. Swoje umiejętności doskonalił również na
licznych kursach i lekcjach otwartych prowadzonych przez pedagogów.
Za swoje osiągnięcia artystyczne wielokrotnie otrzymywał
stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Akademii
Muzycznej w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka
Województwa Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Studiował również w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w
Poznaniu w klasie organów dra Jarosława Tarnawskiego. Jako organista
otrzymał wyróżnienie za wykonanie Fantazji nt. B-A-C-H op. 46 Maxa
Regera na V Akademickim Konkursie Organowym „Romuald
Sroczyński in memoriam” 2016.

W programie:

utwory F. Chopina, C. Debussy’ego, I.J. Paderewskiego, S.
Rachmaninowa, M. Ravela, D. Scarlattiego, R. Schumanna, W.
Lutosławskiego

Wstęp wolny

Powiększ