Do góry

MAŁE PROJEKTY

MAŁE PROJEKTY


>Fundacja
Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza na szkolenie w
zakresie:

PRZYGOTOWANIA
WNIOSKU DO UZYSKANIA WSPARCIA FINANSOWEGO W  RAMACH  „MAŁYCH
PROJEKTÓW”


W
marcu br. Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosi kolejne nabory wniosków
o dofinansowanie w ramach tzw. „Małych projektów”. Już
teraz zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w szkoleniach,
których celem jest pomoc potencjalnym projektodawcom w przygotowaniu
wniosku, załączników i oszacowaniu budżetu projektu niezbędnego do
uzyskania dotacji.

Kto
może być uczestnikiem warsztatów?
Uczestnikiem
warsztatów mogą być wszyscy potencjalni projektodawcy w ramach
„Małych projektów”. Przypominamy,
że o dofinansowanie mogą ubiegać się: • osoby fizyczne zamieszkałe na
  obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi, wykonujące lub planujące
  otworzyć działalność gospodarczą na tym obszarze,

 • osoby prawne, w tym organizacje
  pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje), samorządy lokalne, itp.

 • jednostki organizacyjne
  nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność
  prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym Lokalną
  Strategią Rozwoju Dorzecza Słupi lub prowadzoną działalność na tym
  obszarze.
Terminy szkoleń:
28 lutego –
01 marca 2013
(od
8.00 do 16.00)
Zakres
szkolenia: Przygotowanie wniosku do uzyskania wsparcia finansowego w
ramach  „Małych projektów”
Miejsce
szkolenia: Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133
Tuchomie
Czas
trwania, dostępność noclegu: 2 dni szkolenia szkolenie bez
noclegu


Terminy
szkoleń:
7
– 8 marca 2013
(od
8.00 do 16.00)
Zakres
szkolenia: Przygotowanie wniosku do uzyskania wsparcia finansowego w
ramach  „Małych projektów”
Miejsce
szkolenia: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Obrońców
Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
Czas
trwania, dostępność noclegu: 2 dni szkolenia szkolenie bez
noclegu

Terminy
szkoleń:
23
– 24 marca 2013

(od 8.00 do 16.00)
Zakres
szkolenia: Przygotowanie wniosku do uzyskania wsparcia finansowego w
ramach  „Małych projektów”
Miejsce
szkolenia: Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133
Tuchomie
Czas
trwania, dostępność noclegu: 2 dni szkolenia szkolenie z noclegiem


(UWAGA: Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany terminów warsztatów!)

W
programie zajęć przewidujemy następujące zagadnienia: • szczegółowe warunki przyznawania
  pomocy dla „małych projektów”, kwalifikowalność kosztów,
  zakres realizacji „małych projektów”;

 • prezentacja „starej wersji”
  Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania
  Partnerstwo Dorzecze Słupi – cele, przedsięwzięcia, kryteria
  oceny projektów;

 • najczęściej
  popełniane błędy przez beneficjentów „małych projektów”;

 • zasady wypełniania wniosku o
  przyznanie pomocy – praktyczne wskazówki;

 • wypełnianie wniosku o przyznanie
  pomocy na przykładach projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju
  dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi –
  ćwiczenia praktyczne;

 • przedstawienie zrealizowanych
  projektów na obszarze Lokalnej Grupy Działania Fundacji PDS.Udział w szkoleniach jest
bezpłatny dla uczestników. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi
zapewnia uczestnikom poczęstunek, materiały szkoleniowe, a przypadku
szkolenia które odbędzie się w dniach
23-24.03.2013
r. również nocleg. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się szkolenia
(oraz powrotu). Koszty projektu finansowane są z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś 4 LEADER.
UWAGA:
Liczba miejsc ograniczona! Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy
udziału w szkoleniu w przypadku zbyt dużej liczby chętnych.

Osoby
zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie Karty
zgłoszenia
pocztą tradycyjną na adres: Biuro Fundacja Partnerstwo
Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-248 Dębnica
Kaszubska,
e-mail: biuro@pds.org.pl lub
faksem: 59 81 32 200 najpóźniej na 5 dni przed terminem danego
szkolenia.

Kontakt:
Szczegółowych
informacji na temat szkoleń udziela Piotr Pradella pod numerem tel.
59 81 32 201.

Biuro
Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi
Krzynia
16
76-248
Dębnica Kaszubska
tel./faks:
59 81 32 200

Powiększ