Do góry

LEADER

LEADER

Chcesz się dowiedzieć jak skorzystać z funduszy nowego LEADERA?

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi
serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne
NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI, którego celem jest:

  • przekazanie
    mieszkańcom informacji o możliwościach pozyskania środków ramach podejścia
    LEADER w nowym okresie programowania
  • określenie
    wspólnie z mieszkańcami potrzeb oraz celów, na jakie szczególnie należy
    przeznaczyć fundusze nowego LEADERA

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do
udziału w spotkaniu zapraszamy szczególnie tych mieszkańców, którzy są
zaangażowani w różne inicjatywy wpływające pozytywnie na rozwój swoich
miejscowości i regionu, w tym:

-przedstawiciele organizacji społecznych i grup obywatelskich,

-przedstawiciele instytucji publicznych,

-przedsiębiorcy, rolnicy,

i osoby
zainteresowane taką działalnością. 

Pomóż nam zdecydować na co przeznaczyć środki.

Przyjdź na spotkanie: 11 sierpnia, godz. 17.00, Urząd Miejski w Bytowie.

Program spotkania NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI:

1. Przypomnienie
zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Polsce i możliwości
pozyskiwania środków w ramach podejścia LEADER.

2. Przedstawienie
podstawowych informacji o obszarze objętym LSR wynikających z diagnozy oraz analizy
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD – konsultacje
społeczne.

3.Przedstawienie proponowanych celów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do
realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

4.Dyskusja i zebranie uwag uczestników.

Serdecznie
zapraszamy!

Powiększ