Do góry

KURS TAŃCA KASZUBSKIEGO

KURS TAŃCA KASZUBSKIEGO

KURS TAŃCA
KASZUBSKIEGO


– do udziału zapraszają


Kaszubski Uniwersytet
Ludowy


we współpracy z


Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim oddziałem w Bytowie


Bytowskim Centrum Kultury


oraz Gminą Bytów


 Kurs tańca
kaszubskiego –
 zarówno
dla profesjonalistów jak i amatorów (początkujących), nauczycieli,
animatorów kultury, instruktorów tańca oraz wszystkich innych
chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z tego zakresu – 260
godzin
– w
2 etapach.

 

I. etap (nauka
tańca)

– nauka tańca kaszubskiego –
50 godz.

– nauka podstaw estetyki tańca i
ruchu – 20 godz.

kaszubska  muzyka ludowa i śpiew – 10 godz.

– taniec towarzyski – tańce standardowe (w
szczególności: quickstep, walc angielski, walc wiedeński oraz zasady
partnerowania) – 20 godz.


Łącznie: 100 godz.


 II. etap (umiejętności
instruktorskie)

– tańce  kaszubskie – 30 godz.

– podstawy tańca klasycznego i estetyki tańca -20
godz.
– polskie tańce narodowe – 30 godz.
– tańce
wybranych regionów Polski – 20 godz.
– rytmika i zasady
muzyki – 20 godz.
– psychologia ogólna – 10 godz.

pedagogika – 10 godz.
– kompozycja tańca i tworzenie
widowisk tanecznych. – 10 godz.
– anatomia i fizjologia
ruchu – 10 godz.

Łącznie: 160 godz.

 

Miejsce:  Bytów

Zajęcia zaczynamy już pod
koniec kwietnia br.


 


SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszniowy.pdf
Informacja.pdf

Powiększ