Do góry

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich

Konkurs
wiedzy o zamkach gotyckich

Na
bytowskim zamku 16 maja 2012 r. odbył się
konkurs wiedzy o zamkach gotyckich należących do Stowarzyszenia gmin
„Polskie zamki gotyckie” – etap gminny, w
kategorii:

szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 24 uczniów, którzy
reprezentowali 3 placówki: Szkołę
Podstawową Nr 2 w Bytowie, Szkołę Podstawową Nr 5 w Bytowie
i Szkołę Podstawową w Pomysku Wielkim.

Uczestnicy
konkursu musieli odpowiedzieć na 23 pytania testowe
z zakresu wiedzy określonego w regulaminie konkursu.

Komisja
konkursowa w składzie:

Katarzyna Juchniewicz – Przewodnicząca komisji /Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie/
,
Tadeusz Książk /Stowarzyszenie
Odtwórstwa Historycznego Bracia Herbu Gryf/

i Lilianna Grosz /Bytowskie
Centrum Kultury w Bytowie/

po sprawdzeniu pisemnych testów, na podstawie uzyskanych punktów
przez poszczególne uczniów, postanowiła przyznać następujące miejsca:

I
miejsce

Jakub
Jaworski

/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/

II
miejsce

Sebastian
Jereczek

/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/

III
miejsce

Sebastian
Somionka

/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/

Do
etapu
drugiego (centralnego), który odbędzie się 5
czerwca 2012 r.
na
zamku w Gniewie komisja konkursowa wytypowała laureata I miejsca
etapu gminnego w Bytowie, tj. Jakuba
Jaworskiego
.

Powiększ