Do góry

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

22.05.2019 odbył się etap gminny konkursu wiedzy o zamkach
gotyckich.
Uczniowie reprezentowali 4 placówki: Szkołę Podstawową
nr 2 w Bytowie,
Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie, Szkołę
Podstawową w Gostkowie, Szkołę
Podstawową w Pomysku
Wielkim.

Komisja konkursowa w składzie:
    1.
Marian Gospodarek – Przewodniczący komisji, Bytowskie Centrum

Kultury w Bytowie
    2. Katarzyna Juchniewicz –
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
    3. Ewelina
Kluczewska – Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie

Uczestnicy
konkursu musieli odpowiedzieć na pytania testowe z zakresu
wiedzy
określonego w regulaminie konkursu.

Komisja Konkursowa po
sprawdzeniu pisemnych testów wyboru, na podstawie
uzyskanych
punktów przez poszczególne osoby, postanowiła przyznać
następujące
miejsca:

I miejsce – Natalia Szychucka /Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/ – 
51 pkt. na 53 pkt.
II
miejsce – Hanna Sidorkiewicz /Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie/
– 45
pkt. na 53 pkt.
III miejsce – Klaudia Słowik
/Szkoła Podstawowa w Gostkowie/ – 42 pkt.
na 53 pkt.

Do
etapu drugiego (centralnego), który odbędzie się 6 czerwca 2019 roku

w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530

Frombork, od godz.11.00 do godz. 15.00, komisja konkursowa
wytypowała
laureatów I i II miejsca etapu gminnego w Bytowie:
 
  •  Natalia Szychucka /Szkoła Podstawowa w Pomysku
Wielkim/
    •  Hanna Sidorkiewicz /Szkoła
Podstawowa nr 5 w Bytowie/

Nagrody rzeczowe dla laureatów
konkursu wiedzy ufundowało Bytowskie
Centrum Kultury w Bytowie,
Powiat Bytowski i Gmina Bytów.

Powiększ