Do góry

Konkurs o LGR PB

Konkurs o LGR PB

Konkurs o LGR PB
dla gimnazjalistów


Bytowskie Centrum
Kultury w Bytowie wraz ze Stowarzyszeniem
Kaszubski Instytut Edukacji Teatralno-Artystycznej KIETA zaprasza
uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy o Lokalnej
Grupie Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” oraz rybackości
obszaru działania grupy. Każdą szkołę może reprezentować 2 uczniów.


Konkurs odbędzie się
27 września 2012 r.
/czwartek/ o
godz.
10.00 w
salach bytowskiego zamku /czytelnia Biblioteki Miejskiej/. Kartę
zgłoszenia należy przesłać w terminie do 21
września br. 
na
adres:
Bytowskie
Centrum Kultury w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów lub
fax 59 822 25 44 lub e-mail: sekretariat@bck-bytow.pl


Zakres
wiadomości niezbędnych do przygotowania się do konkursu obejmuje
tylko materiały dostępne na stronie internetowej Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pojezierze Bytowie” www.lgrpb.pl,
w tym przede wszystkim w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów
Rybackich "Pojezierze Bytowskie".


Organizatorzy
przewidzieli nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.
Zapraszamy do udziału w konkursie.Do pobrania:


Konkurs
realizowany w ramach happening edukacyjno-artystyczny „Jedz
ryby”,
elementu operacji pn.
Rewitalizacja średniowiecznego zamku w Bytowie, organizacja
happeningu promującego obszar LGR oraz stworzenie izby regionalnej
związanej z kaszubskim tradycjami rybackimi, współfinansowanej przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.Powiększ