Do góry

Konkurs kulinarny

Konkurs kulinarny


Konkurs kulinarnyFundacja Partnerstwo Dorzecze
Słupi zaprasza mieszkańców Lokalnej Grypy Rybackiej Pojezierze
Bytowskie (gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Dębnica
Kaszubska, Kołczygłowy, Parchowo, Potęgowo, Studzienice, Tuchomie,
Miastko i Trzebielino) do udziału w Konkursie
kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę rybną,
który
odbędzie się dn. 1
września 2013 r.
w
Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni o godz. 15.00. Konkurs
obejmuje jedną kategorię: potrawy.
Konkurs odbędzie się podczas
imprezy promocyjnej pn. „A
mi to rybka…”

organizowanej przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Dla uczestników konkursu zapewniamy
miejsce na specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku, gdzie
wystawione będą potrawy konkursowe. Prezentowane potrawy powinny być
gotowe do spożycia.

Każda potrawa oceniona zostanie
przez Jury konkursowe, które wybierze 3 najsmaczniejsze potrawy,
które zostaną nagrodzone.

Regulamin
konkursu
oraz
formularz
zgłoszeniowy

 

Zgłoszenia winny być przesyłane
na adres organizatora konkursu do 27 sierpnia br.:

Fundacja Partnerstwo Dorzecze
Słupi

Krzynia 16, 76-248 Dębnica
Kaszubska

e-mail: m.gebczynska@pds.org.pl
tel./fax 59 81 32 200

 

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 
>

Powiększ