Do góry

Konkurs

Konkurs


Konkursu
o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce PomorzaFundacja
Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu
o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza.

Na
Państwa zgłoszenia czekamy od 5 do 31 października  2012 r. w
Biurze Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni (Krzynia 16, 76
– 248 Dębnica Kaszubska).Do
konkursu można zgłosić charakterystyczne Pa regionu produkty, które
są wytwarzane w sposób niemasowy, przyjazny Pa środowiska, z
surowców lokalnie dostępnych, w tym:


 1. produkty
  spożywcze (potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, węPiny,
  mleko, sery, farsze, miód i jego przetwory, owoce, warzywa,
  konfitury, powidła, soki, zakwasy, mąki, kasze, chleby i inne
  wypieki, wyroby cukiernicze i piekarnicze, etc.),


 2. nalewki,


 3. wyroby
  rękodzielnicze i rzemieślnicze,


 4. produkty
  i usługi turystyczne, w tym: gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki
  wypoczynkowe, szlaki turystyczne, etc.,


 5. inicjatywy
  lokalne, w tym: imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, itp. Aby
wziąć udział w konkursie należy wypełnioną kartę zgłoszenia
dostarczyć osobiście, wysłać faxem lub pocztą do Biura Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni (Krzynia 16, 76 – 248
Dębnica Kaszubska, fax: 59 8132200) do dnia 31 października 2012 r.
(włącznie). Forma prezentacji produktu jest dowolna, powinna być
jednak adekwatna do prezentowanego produktu i umożliwić Kapitule
Konkursu zapoznanie się z nim i ocenę jego charakterystycznych cech.


Identyfikacja
produktów i usług stanowiących swoiste „perełki” naszego
obszaru, umożliwi nam wzbogacenie lokalnej oferty turystycznej. Jej
autorom da możliwość bezpłatnej promocji swoich produktów, usług i
inicjatyw pod wspólną marką Zielone Serce Pomorza. Udział Fundacji w
polskich i zagranicznych targach wystawienniczych umożliwi promocję
produktu nie tylko przed polskim odbiorcą. Bezpłatne posługiwanie się
znakiem promocyjnym Zielone Serce Pomorza, promocja poprzez portal
www.zielonesercepomorza.pl,
druk materiałów promocyjnych dotyczących wyróżnionego produktu
dopełnią promocję, którą jesteśmy Państwu – laureatom konkursu
o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2012 – w stanie
zaoferować. Nie obędzie się także bez owego certyfikatu, jako
namacalnego dowodu nagrodzenia laureata, oraz bez atrakcyjnych nagród
rzeczowych, które zostaną wręczone podczas Finału Konkursu. 

Wszelkich
informacji na temat konkursu udziela Monika Gębczyńska – tel. 059
8132203, e-mail:
m.gebczynska@pds.org.pl

Regulamin
konkursu

Karta
zgłoszenia

Powiększ