Do góry

Koncert wiolonczelistów z cyklu: „Muzyka na Zamku”

Koncert wiolonczelistów z cyklu: „Muzyka na Zamku”


Koncert wiolonczelistów
z cyklu: „Muzyka na Zamku”

5 marca o godzinie 18:00 zapraszamy do sali Portretowej Muzeum
Zachodniokaszubskiego.

Wystąpią:

Nikola Freda – wiolonczela

Jolanta Markowska – wiolonczela

Tadeusz Samerek – wiolonczela

Magdalena Darska-Szpakiewicz – fortepianProgram:

Grażyna Bacewicz – Taniec mazowiecki – wyk. Jolanta Markowska,
Magdalena Darska-Szpakiewicz

Aleksander Wierzbiłłowicz – Walc – wyk. Nikola Freda,
Magdalena Darska-Szpakiewicz

Karol Skarżyński – Elegia op. 5 – wyk. Nikola Freda, Magdalena
Darska-Szpakiewicz

Jan Sebastian Bach – II Suita d-moll na wiolonczelę solo BWV
1008:

* Preludium – wyk. Tadeusz Samerek

* Courante

* Sarabanda – wyk. Nikola Freda

Ludwig van Beethoven – V Sonata D-dur na wiolonczelę i
fortepian op. 102 nr 2:

I Allegro con brio, II Adagio con molto
sentimento d’affetto, III Allegro – wyk.
Tadeusz
Samerek, Magdalena Darska-Szpakiewicz

Margeuerite Monnot – Hymn miłości – wyk. Tadeusz Samerek,
Nikola Freda, Jolanta Markowska, Magdalena Darska-SzpakiewiczWSTĘP WOLNY

Powiększ