Do góry

Koncert podsumowujący rok szkolny 2021/2022

Koncert podsumowujący rok szkolny 2021/2022

Uczniowie Bytowskiego Centrum Kultury koncertem podsumowali miniony rok szkolny. Zaprezentowali się instrumentaliści, tancerze i wokaliści, na rynku zaś można oglądać zdjęcia grup plastycznych.

Do wszystkich sekcji BCK w minionym roku szkolnym uczęszczało w sumie niemal 300 osób. Na koncercie pokazała się część z nich, prezentując to, czego się przez ten czas nauczyła. Sala widowiskowa zgromadziła tego dnia ok.100 osób.

Fot. Kazimierz Rolbiecki

 

Podczas koncertu po raz drugi użyto oświetlenia zakupionego przez Stowarzyszenie Członków i Przyjaciół Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Bytów” w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Bytów oraz grup artystycznych działających przy Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie” zrealizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiększ