Do góry

Koncert inauguracyjny

Koncert inauguracyjny

6.10. o godz. 18.00 na zamku wystąpi „Trio Gdańskie” – zespół znany bytowskim melomanom, grający obecnie w składzie: Paweł Kukliński – skrzypce, Krzysztof Sperski – wiolonczela i Anna Prabucka – Firlej – fortepian. W programie koncertu utwory m. in. F. Mendelssohna i A. Piazzolli. Trio Gdańskie powstało w1983 r. z inicjatywy Anny Prabuckiej – Firlej, Marka Schillera, Krzysztofa Sperskiego – profesorów Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. W ciągu wielu lat działalności trio występowało w Polsce i wielu krajach Europy. Członkowie tria są jurorami wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Obecnie zespół występuje wraz ze skrzypkiem Pawłem Kuklińskim.

Anna Prabucka-Firlej jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Krystyny Jastrzębskiej. Wielokrotnie nagradzana za najlepszy akompaniament w konkursach krajowych i międzynarodowych. Ma na swoim koncie występy solowe (w recitalach i koncertach symfonicznych) i kameralne w większości ośrodków muzycznych w kraju i za granicą: Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Islandia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Czechosłowacja, Litwa, Węgry, Rosja, Bułgaria, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Chile, Peru. Jest członkiem Tria Gdańskiego. Jako doskonały akompaniator towarzyszyła największym artystom współczesnego świata muzycznego, takim jak m. in.: Eduard Melkus (Austria) i Thomas Zehetmair (Francja) – skrzypce, Peter Damm Niemcy) – róg, Marina Czajkowska (Rosja), Peter Leisegang (Szwajcaria), Siegfried Palm (Niemcy) – wiolonczela, William Benett (Wielka Brytania) – flet. W VIII Międzynarodowym Konkursie im. R. Schumanna w Zwickau wyróżniono ją Dyplomem Honorowym. Aktualnie jako profesor tytularny kieruje Katedrą Kameralistyki oraz prowadzi klasę muzyki kameralnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zapraszana na kursy mistrzowskie i seminaria w Niemczech, Grecji, Finlandii, Szwajcarii, Chile i Peru. Od r. 1997 dyrektor Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku. Nagrała szereg audycji radiowych i telewizyjnych, a także płyty CD.

Krzysztof Sperski – wiolonczelista – studia ukończył w klasie prof. Romana Sucheckiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Doskonalił swą sztukę wykonawczą w kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. Laszlo Mezö (Węgry) i prof. Arto Norasa (Finlandia). Jako solista i kameralista koncertował w większości ośrodków muzycznych w kraju, a także w Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Islandii, Austrii, Grecji, Danii, Czechosłowacji, Litwie, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Chile i Peru. Wraz z Anną Prabucką-Firlej (fortepian) i Markiem Schillerem (klarnet) przed ponad 20 laty założył Trio Gdańskie, a jego największe artystyczne sukcesy związane są z działalnością tego zespołu. Uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach muzycznych, m.in.: Kołobrzeskie Wieczory Wiolonczelowe, Poznańska Wiosna Muzyczna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej w Płowidiwie, Warneńskie Lato, Mousikis Imeres w Salonikach, Music for Visitors w Helsinkach, Nordelbische Internationale Sommerkonzerte, Meetkeiser Herbskonzerte. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrał 3 płyty CD. Jako pedagog prowadzący w gdańskiej Akademii Muzycznej klasę wiolonczeli przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery – od asysstenta do profesora – a w swojej macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora i dziekana, obecnie zaś kieruje Katedrą Instrumentów Smyczkowych. Jest zapraszany jako wykładowca kursów mistrzowskich i seminariów w Grecji, Finlandii, Szwajcarii, Chile i Peru.

Paweł Kukliński ukończył z wyróżnieniem Licem Muzyczne w Koszalinie, gdzie gry na skrzypcach uczył się pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kobierskiej oraz Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Mirosławy Pawlak. Jest laureatem m. in. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku w r. 1997. Uczestniczył w wielu kursach muzycznych, gdzie doskonalił swoje umiejętności m. in. u W. Wiłkomirskiej, E. Zienkowskiego, H. Meyera, W. Boetchera, M. Mosia. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Jako skrzypek Tria „Melankolic” brał udział w wielu festiwalach muzycznych, takich jak: Festiwal Talentów Tarnów 1997, Festiwal Wyższych Szkół Muzycznych Hamburg 1998, Tenby Arts Festival (Walia) 1998. W charakterze solisty koncertował z Filharmonią Koszalińską, Polską Filharmonią Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną, Akademicką Orkiestrą Symfoniczną i Kameralną w Gdańsku, wykonując utwory Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Brucha, Mendelssohna, Wieniawskiego, Lalo, Sibeliusa. Często jako koncertmistrz uczestniczył w wielu projektach artystycznych w kraju i za granicą, między w takich jak: „Tydzień Kultury Polskiej” – Szwecja, widowisko „Opentaniec” do muzyki A. Sztaby. Występował jako solista i kameralista na koncertach oraz festiwalach muzycznych w Danii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Niemczech, Anglii, Holandii, Bułgarii, Mołdawii, Iranie. W r. 2004 uzyskał tytuł doktora. Pracuje jako adiunkt w Katedrze instrumentów smyczkowych i Katedrze Kameralistyki w gdańskiej Akademii Muzycznej.
Serdecznie zapraszamy

Powiększ