Do góry

Koncert grup artystycznych

Koncert grup artystycznych

16 października w Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie odbył się koncert
dziecięcych grup artystycznych działających w Bytowie. Podczas koncertu
prezentowały się m.in. Pracownia Tańca Symfonia Ruchu, Top Toys,
wokalistki i wokaliści uczęszczający na zajęcia do BCK. Usłyszeliśmy
również kaszubskie utwory z akompaniamentem saksofonu i akordeonu –
zakupionych w ramach projektu grantowego.
Cały koncert został
nagłośniony przy pomocy nowego miksera muzycznego, również zakupionego z
opisanego poniżej grantu.
Koncert odbył się w ramach projektu grantowego pt.”Doposażenie dla
dziecięcych grup działających w Bytowie” realizowanego w ramach
Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiększ