Do góry

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bytów

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz działając prewencyjnie informuję, że od poniedziałku 16 marca br. Urząd Miejski w Bytowie oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy Bytów zawieszają czasowo do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie informuję, że Urząd i jednostki organizacyjne nie przerywają pracy a są jedynie nieczynne dla interesantów.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcam do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Apeluję do mieszkańców, aby korzystali z tych możliwości załatwiania spraw.
Bez ograniczeń, ale wyłącznie w sytuacji gdy zdarzenie nastąpiło w Bytowie, można załatwić następujące sprawy:

  • sporządzenie aktu zgonu (USC, tel. 59 822 27 91)
  • sporządzenie aktu urodzenia (USC, tel. 59 822 27 91)
  • wydaniedowodów osobistych (Ewidencja ludności, tel. 59 822 8919)

W pozostałych, niecierpiących zwłoki sprawach, możliwe są wyłącznie wizyty w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym – z konkretnym urzędnikiem. Lista telefonów dostępna jest na stronie:
www.bytow.com.pl

Uroczystości ślubne będą odbywać się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie narzeczeni, 2 świadków i ewentualnie fotograf. Aktualnie nie będą umawiane nowe terminy ślubów.

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Odpisy aktów i decyzje wysyłane będą również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie opłaty, w tym podatek od nieruchomości można dokonywać przelewem lub przez bankowość elektroniczną. Odracza się termin płatności podatku od nieruchomości do 31 marca 2020 r.

Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.

Reasumując
– do budynku Urzędu wpuszczani będą jedynie dyżurujący pracownicy oraz osoby, które przyjdą załatwić powyżej wymienione sprawy i umówieni telefonicznie interesanci.

Wszystkie te zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność – ale są one konieczne w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

Ryszard Sylka

Burmistrz Bytowa

Powiększ