Do góry

Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny


W niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku w godzinach
9:00-15:00 Urząd Miejski w Bytowie organizuje Jarmark Wielkanocny na
bytowskim rynku. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia swego udziału,
jako wystawców. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty
zgłoszenia do dnia 10 kwietnia
2019 r.

Karty mogą zostać
wysłane: pocztą (decyduje data wpływu), drogą mailową (podpisany
skan/zdjęcie) na adres: promocja@bytow.com.pl>,
bądź dostarczone osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w
Bytowie.

Ilość miejsc w bezpłatnie użyczanych namiotach
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie wyczerpania
puli miejsc przyjmowane będą tylko zgłoszenia wystawców, którzy
posiadają własny namiot.

Organizator poinformuje pisemnie, mailowo lub telefonicznie o
przyjęciu zgłoszenia, bądź jego odrzuceniu najpóźniej w dniu
10.04.2019 r. oraz wskaże Wystawcom wyznaczone dla nich miejsce w
namiocie.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania imprezy.


Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą,
wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty,
ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do sprzedawcy.


 


Pliki do pobrania:


Regulamin – Jarmark Wielkanocny 2019


Karta zgłoszenia wystawcy 2019Informacji dodatkowych udziela:
Wydział
Rozwoju Lokalnego i Promocji

tel. 59 821 55 61
email:
promocja@bytow.com.plDokumenty do pobrania:
Regulamin (.pdf)
Karta zgłoszeniowa (.pdf)

Powiększ