Do góry

Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny

Burmistrz Bytowa zaprasza artystów i rękodzielników do zgłoszenia udziału w tegorocznej edycji Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. (niedziela) w godzinach 9:00 – 14:00 na bytowskim rynku.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanej karty zgłoszenia do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 15:00.  Złożony podpis na karcie zgłoszenia jest potwierdzeniem przyjęcia zasad regulaminu wydarzenia.

 

Karty mogą zostać wysłane: pocztą (decyduje data wpływu), drogą mailową (podpisany skan/zdjęcie) na adres: promocja@bytow.com.pl, bądź dostarczone osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Bytowie.

 

Stanowiska będą udostępnione bezpłatnie, jednak ilość miejsc w bezpłatnie użyczanych namiotach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie wyczerpania puli miejsc przyjmowane będą tylko zgłoszenia wystawców, którzy posiadają własny namiot.

 

Powiększ