Do góry

IV Bytowskie Forum Animatorów Kultury

IV Bytowskie Forum Animatorów Kultury


IV Bytowskie Forum Animatorów
KulturyInstytut Kaszubski, Instytut
Kultury Miejskiej w Gdańsku, Oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie zapraszają na IV
Bytowskie Forum Animatorów Kultury
, które
odbędzie się w dniach 7-8
października
2016 r.
w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.Program
IV Bytowskiego Forum Animatorów Kultury i karta zgłoszeniaKartę zgłoszenia
należy wysłać
najpóźniej do 30 września 2016 r.
pocztą
tradycyjną na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w
Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów; e-mailem:
lilianna.grosz@gmail.com lub faksem: 59 822 25 44. Dodatkowe
informacje pod nr telefonu: 59 822 55 12 lub 697 533 495.
Udział
w forum jest odpłatny i wynosi 20 zł od osoby.

Wpłaty można dokonać na konto:

Centrum
Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133
Tuchomie z dopiskiem „IV Bytowskie Forum
Animatorów Kultury”
lub w dniu
rozpoczęcia forum. Opłata nie dotyczy prelegentów.

Dodatkowo
można zamówić nocleg. Odpłatność wynosi: 35 zł/os. Rezerwacje noclegu
pod numerem telefonu: 59 82 15 689,
510 897 932.


IV Bytowskie
Forum Animatorów Kultury
współfinansowane ze
środków Gminy Bytów, Powiatu Bytowskiego oraz Instytutu Kultury
Miejskiej w Gdańsku.


Dokumenty do pobrania:
Program (pdf)
Karta zgłoszenia (pdf)
Karta zgłoszenia (doc)

Powiększ