Do góry

II Regionalny Przegląd Zespołów Tanecznych

II Regionalny Przegląd Zespołów Tanecznych

28 kwietnia po raz drugi gościliśmy w MDK amatorskie zespoły taneczne, które w ramach naszego przeglądu prezentowały swoje umiejętności. Do konkursu przystąpiło 19 grup w 3 kategoriach wiekowych.

Impreza miała na celu propagowanie tańca jako możliwości spędzania wolnego czasu, a sala pełna widowni świadczy o tym, że taniec w naszym kraju jest coraz bardziej popularny. Cieszymy się z tego faktu.

Trzeba przyznać, że tegoroczne zmagania w każdej kategorii wiekowej zdominowali wychowankowie, tancerze z Karlińskiego Domu Kultury (Zachodniopomorskie), prezentując najlepsze i najdojrzalsze układy taneczne. Serdecznie gratulujemy.

Jurorzy przyznali poszczególne wyróżnienia w następujący sposób.

  • Zespół Taneronki – Karliński Ośrodek Kultury
  • Dziecięca Formacja Taneczna MIX II – MDK Bytów

Obie grupy w kategorii szkół podstawowych

  • Taneron – Karliński Ośrodek Kultury – kat. Gimnazjum
  • Angels – Karliński Ośrodek Kultury – kat. Open
Powiększ