Do góry

I miejsce w Kowalewie Pomorskim

I miejsce w Kowalewie Pomorskim

O tym jak silna jest tradycja kolędowania przekonaliśmy się w dniu 26 stycznia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, gdzie odbył się X Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Przegląd ten od wielu lat jest imprezą promującą amatorski ruch muzyczny. Bardzo popularny wśród szerokich rzesz wykonawców amatorów. Ogółem w konkursie uczestniczyło 230 osób, w tym soliści, duety, zespoły, schole i chór – oceniane w trzech kategoriach wiekowych, wśród których uczestnikami byli także wychowankowie naszego Centrum Kultury. Na scenie rozbrzmiewały przeróżne kolędy i pastorałki w wykonaniu młodych wokalistów z: Torunia, Golubia-Dobrzynia, Czernikowa, Miłakowa, Włocławka, Linowa, Jabłonowa Pomorskiego, Kowalewa Pomorskiego i oczywiście Bytowa, w brzmieniu tradycyjnym i współczesnej aranżacji.
Celem Przeglądu była popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek, inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką wokalną i instrumentalną, mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek z uwzględnieniem ich narodowego charakteru (polonezy, kujawiaki, chodzony itp.), tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania, konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów, wymiana doświadczeń między instruktorami, podnoszenie poziomu wykonawczego.
Jury pod przewodnictwem p. Adrianny Kortas – nauczycielki Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży, pianistki, prelegenta koncertów w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz p. Mirosława Becmer – muzyka, kapelmistrza i p. Mieczysława Domareckiego – doświadczonego nauczyciela muzyki , dyrektora Chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego przyznała w kategorii duety od 13 do 15 lat I miejsce Marlenie Brzeskiej i Krzysztofowi Jencie z Bytowskiego Centrum Kultury. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, którzy odnieśli wielki sukces. Oby tak dalej…

Powiększ