Do góry

Geocaching

Geocaching

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dot. Geocachingu. Szkolenie odbędzie się dnia 28 czerwca br. (tj. w czwartek) w Biurze Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, w godzinach 9.00 – 15.00.

Co to jest Geocaching?
Geocaching – gra terenowa polegająca na poszukiwaniu skarbów, tzw. skrzynek („geocache”) przy pomocy odbiorników gps (dobrze opisana skrzynka możliwa jest do odnalezienia także przez osobę posługującą się mapą topograficzną w dużej skali i orientującą się w jej czytaniu). Odnalezione skrzynki montowane przez innych uczestników geocachingu należy odnotować najpierw w notatniku znajdującym się w znalezionym pojemniku, a później w jednej ze specjalnych internetowych baz danych tzw. serwisach geocachingowych. W skrzynce oprócz notatnika znajduje się także drobiazg na wymianę.

Uczestnicy zabawy odnajdują skrzynki na podstawie współrzędnych geograficznych i jej opisu, udostępnionych przez jej założyciela. Jest to zabawa międzynarodowa dla ludzi w każdym wieku, a jej celem jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia miejsc, w których ukryte są skrzynki. Często są to miejsca mało znane, niekiedy trudne do odnalezienie, ale bardzo atrakcyjne z różnych powodów.

Na czym polega ta zabawa możecie tutaj podejrzeć:
http://www.youtube.com/watch?v=-4VFeYZTTYs

Uczestnicy muszą na własny koszt dotrzeć na miejsce szkolenia.
W ramach zajęć przewidziano drobny catering.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi kartę zgłoszenia: osobiście, pocztą tradycyjną (Biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska), faxem (na numer 59 813 22 00) lub mailem (na adres m.gebczynska@pds.org.pl ).

Powiększ