Do góry

Bytowskie Forum Animatorów Kultury

Bytowskie Forum Animatorów Kultury

Zapraszamy na Bytowskie Forum
Animatorów Kultury
, które odbędzie się w dniach 4-5
października
w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu. Hasło
przewodnie tegorocznego forum: Kultura pamięci pogranicza – idee,
działania, wyzwania
.


Początek forum 4 października o godz.
15.00. W programie wprowadzenie do tematyki forum – prof.
Cezary Obracht-Prondzyński, warsztaty dotyczące kultury pamięci,
prezentacje lokalnych inicjatyw kulturalnych,
dyskusja oraz animacja kulinarna. 5 października
prezentacje kulturowych działań w regionie tj. wyjazd studyjny.

Kartę zgłoszenia należy wysłać do 1
października 2019 r.
mailem:
lilianna.grosz@gmail.com lub faksem: 59 822 25 44. 

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowy program (.pdf)
Karta zgłoszenia (.pdf)
Karta zgłoszenia (.doc)

Powiększ