Do góry

Animacja poprzez kulturę i nie tylko

Animacja poprzez kulturę i nie tylko

W dniach
19-20 września
spotkali się w Tuchomiu pracownicy instytucji kultury, nauczyciele,
społecznicy, studenci, liderzy organizacji pozarządowych,
przedstawiciele mediów i lokalnych samorządów, artyści itp. z całego
Pomorza w ramach II Bytowskiego Forum Animatorów Kultury. Inicjatorem
i pomysłodawcą spotkania był prof. Cezary Obracht-Prondzyński.


Forum
rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od referatu wprowadzającego
prof. Cezarego
Obracht-Prondzyńskiego
pt. Budowanie
społeczności lokalnej poprzez kulturę.
Następnie zaproszono wszystkich do udziału w warsztacie pn.
Niezbędnik
animatora kultury w małych społecznościach
przygotowanym przez pracowników Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w
Wieżycy. Uczestnicy warsztatu pracowali m.in. nad sposobem włączenia
osób pełniących różne funkcje w społeczności lokalnej w realizację
określonego zadnia oraz przygotowali niezbędnik animatora tj.
określili jakie cechy, umiejętności powinien posiadać animator.


Po
wyczerpującej pracy był czas na animację kulinarną czyli kolację, na
którą przygotowano najlepsze potrawy z konkursu kulinarnego
przeprowadzonego podczas Festiwalu
Samków Regionalnych
w Trzebiatkowej
minionego lata. W bloku dotyczącym dobrych praktyk zaprezentowali się
m.in. Ewelina Lew-Kiedrowska z Koła
Gospodyń Wiejskich Trzebiatkowa, Klemens Leman i jego produkt –
tradycyjny chleb żytni z Góry Lemana jako element szlaku
kulinarnego Pomorza, Bractwo Rycerzy Grodu Chocimierza z projektem
pt. Regiment Kaszubski czyli odtworzenie
piechoty kaszubskiej
, Stowarzyszenie
Miłośników Gminy Tuchomie oraz GOK Tuchomie i projekt pt. "Jazda
Kulturalna" czyli cykl imprez kulturalnych wraz z zakupem
sprzętu muzycznego dla zespołu "Gzubë".
Mariola
Jakacka i Jaromir Szroeder przedstawili projekt pt. BytOFFsky
Festiwal
, Ewa Orzechowska i
Weronika Ciepiela opowiadały o
działalności grup teatralnych: Brzozaki i Młode Brzozaki, natomiast
przedstawicielki Biblioteki z Trzebielina mówiły o swojej bibliotece
jako miejscu spotkań wielu kultur
i wielu realizowanych projektach. Paweł Żmuda przedstawił rolę
wiejskiego ośrodka kultury na przykładzie działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Główczycach, któremu szefuje. Wszystkie
prezentacje były niezwykle ciekawe, pełne inspirujących pomysłów i
wzbogacające nasze doświadczenie. Piątkowy wieczór zakończył koncert
kapeli kaszubskiej.


W sobotę
odbyła się podróż studyjna do wielu miejsc, instytucji i organizacji
prowadzących nietypową działalność czy realizujących interesujące
zadania i projekty. Jednak nasz wyjazd rozpoczęliśmy od miejsca
związanego ściśle z historią ziemi bytowskiej tj. od wizyty w Muzeum
Szkoły Polskiej w Płotowie i na miejscowym cmentarzu. Następnie
obejrzeliśmy obiekt powstający w ramach rozbudowy Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie – zagrodę Styp-Rekowskich w
Płotowie. W Bytowie poznaliśmy historię dawnego „kościółka
kaszubskiego” – obecnie cerkwi grekokatolickiej oraz
pomnika poświęconego społeczności żydowskiej ziemi bytowskiej. Naszym
przewodnikiem po historii grodu nad Bytową był prof. Cezary
Obracht-Prondzyński. Kolejnym punktem wyjazdu była restauracja „Jaś
Kowalski”, która znajduje się na szlaku kulinarnym Pomorza pn.
Przeszłość
dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza
",
który przedstawiła Inga Kawałek.


Natomiast w
autokarze Małgorzata Kotłowska – prezesa Stowarzyszenia
„Lokomotywa” przybliżyła nam projekt pt. Świetlice
z charakterem – sieć świetlic tematycznych wzbogacających ofertę
turystyczną w gminie Czarna Dąbrówka
oraz
pozostałą działalność organizacji. W Czarnej Dąbrówce spotkaliśmy się
z młodymi aktorami z Teatru Młodych Gotów
oraz z ich instruktorem (opiekunem) i
zarazem dyrektorem ośrodka kultury – Darkiem Narlochem, który
opowiedział o pracy z „młodymi ludźmi”. Poznaliśmy także
sposoby angażowania dzieci i młodzieży do pracy twórczej, teatralnej
oraz zrealizowane spektakle.


Następnie
odwiedziliśmy magiczną wioskę ziół i kwiatów czyli Mikorowo. Beata
Łozowska przedstawiła wioskę tematyczną oraz projekty: Utworzenie
Domu Pracy Twórczej i Rzemiosła Dawnego w celu scalenia oferty wioski
tematycznej "Ziół i kwiatów" w Mikorowie
oraz
Artystyczny ogród sensoryczny w
Mikorowie.
Podczas wizyty w Mikorowie
nie zabrakło niezwykłych zapachów, degustacji herbat ziołowych i
pokazów tańca. Kolejnym miejscem na naszej trasie było Niepoględzie,
gdzie prezes Stowarzyszenia Speranda – Ryszard Iwanowski
opowiadał o wiejskiej szkole prowadzonej przez jego organizację i jej
roli w niewielkiej wsi. W Kołczygłowach Zofia Franc – dyrektor
ośrodka kultury mówiła o projekcie pt. "Festiwal
czterech smaków" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w
miejscowości Kołczygłowy
, o centrum
informacji turystycznej oraz innych ciekawych działaniach. W związku
z realizowanym projektem mieliśmy możliwość spróbowania potraw z
różnych kultur. Na zakończenie wyjazdu studyjnego odwiedziliśmy Nowe
Huty, gdzie Ludwik Szreder zaprezentował starą kuźnię.


W dużej części zaprezentowane
podczas II Bytowskiego Forum Animatorów Kultury projekty były
współfinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo
Dorzecze Słupi.


Bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom forum oraz prelegentom za
chęć podzielenia się i zaprezentowania swoich działań, pomysłów i
realizowanych projektów. To było niezwykłe spotkanie z ludźmi
zaangażowanymi w swoją pracę, którzy widzą potrzebę spotkań
i wymiany doświadczeń.


Fotorelacja:
Fotorelacja z II Bytowskiego Forum Animatorów Kultury


II
Bytowskie Forum Animatorów Kultury

współfinansowane ze środków Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi
w ramach zadania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności i aktywizacja” ze środków Unii Europejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 oraz ze środków Gminy Bytów, Powiatu Bytowskiego
oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Powiększ